Suolahdentie 8, 58450 Punkaharju
+358 45 342 97 97
info@majoitushepokatti.fi
Book Now
Terms

Majoitusvaraukset:

1) VARAUS JA VAHVISTUS

Asiakkaan tekemä varaus on sekä majoitusliikettä että asiakasta sitova majoitusliikkeen vahvistettua varauksen. Varaus voidaan tehdä suullisesti tai kirjallisesti sähköpostilla. Puhelintilauksissa toimii puhelu vahvistuksena. Mikäli mahdollista, majoitusliike lähettää kirjallisen vahvistuksen sähköpostilla, jossa täytyy olla maininta sovituista palveluista, hinnoista ja peruutusehdoista.

2) ASIAKKAAN TULO JA LÄHTÖ

Ellei toisin ole sovittu, majoitustila on asiakkaan käytettävissä klo 16.00 lähtien tulopäivänä ja se on luovutettava viimeistään klo 12.00 lähtöpäivänä.

3) MYÖHÄINEN SAAPUMINEN

Tilattua majoitustilaa pidetään varattuna klo 18.00 saakka tulopäivänä, ellei ole sovittu myöhäisemmästä ajankohdasta.

4) PERUUTUS JA SAAPUMATTA JÄTTÄMINEN

Sopimus majoitustilan varauksesta on molempia osapuolia sitova. Mikäli jompikumpi osapuoli rikkoo sopimuksen, hän on velvollinen maksamaan korvausta toiselle osapuolelle. Mikäli majoitusliikkeellä on erityisiä kustannuksia varauksen johdosta, asiakas korvaa nämä kustannukset kokonaisuudessaan.

Korvaus huoneen käyttämättä jättämisestä lasketaan yksityisten asiakkaiden osalta seuraavan käytännön mukaisesti:
a) korvausvelvollisuutta ei ole, jos peruutus on tapahtunut viimeistään klo 18 tuloa edeltävänä päivänä. Mikäli peruutus tapahtuu em.
b) ajankohtaa myöhemmin eikä huonetta saada vuokratuksi toiselle asiakkaalle, asiakas maksaa vuorokauden hinnan.
c) mikäli asiakas jää saapumatta ilman, että olisi peruuttanut tilauksen, asiakas maksaa vuorokauden hinnan.

Ryhmävarauksen varaaja voi peruuttaa tekemänsä majoitusvarauksen ilman erityistä syytä seuraavasti

a) ilman kuluja viimeistään 30 vuorokautta ennen varauksen alkua
b) jos varaus peruutetaan myöhemmin kuin 30 vuorokautta mutta viimeistään 14 vrk ennen varauksen alkua, on majoitusliikkeellä oikeus periä ryhmävarauksen varaajalta 50 % majoitushinnasta.
c) jos varaus peruutetaan myöhemmin kuin 14 vrk ennen matkan alkua, on majoitusliikkeellä oikeus periä ryhmävarauksen varaajalta varauksen koko hinta, mikäli huoneita ei saada myydyksi uudelleen.

Lähtö ennen sovittua aikaa:

Mikäli varaus on tehty tietyksi ajaksi ja asiakas lähtee pois ennen sovittua ajankohtaa, hänen on maksettava sovittu hinta käyttämättä jätetyltä ajalta.

Jos majoitustarjous on hinnoiteltu sen mukaan, että kahden tai useamman majoittujan seurue majoittuu samaan huoneeseen tai huoneistoon ja joku seurueen jäsenistä peruuttaa majoituksensa, on majoitusliikkeellä oikeus periä peruutuksen vuoksi kohtuullinen lisämaksu. Seurueen kaikki jäsenet vastaavat yhteisvastuullisesti lisämaksun maksamisesta majoitusliikkeelle. 5)

MAKSUEHDOT

Yksittäiset asiakkaat: Majoitus maksetaan majoitusliikkeeseen kirjoittautumisen yhteydessä käteisellä tai luottokortilla (pankkikortit, VisaElectron, Visa, Mastercard), ellei muusta maksutavasta ole sovittu varausvaiheessa.

Ryhmävaraukset: Maksuehdoista ja ennakkomaksua koskevista järjestelyistä majoitusliike sopii etukäteen varaajan kanssa. Mikäli varaaja on yritys ja haluaa laskutuksen myöhemmin, vaaditaan etukäteen tehtyä laskutussopimusta yrityksen ja majoitusliikkeen välillä.

6) HINNANMUUTOKSET

Hintojen muutoksista pyritään ilmoittamaan asiakkaalle mahdollisimman pian. B&B Majoitus Hepokatti pidättää oikeudet hintojen muutoksiin.

LISÄPALVELUIDEN VAHVISTUKSET

Tarjoiluiden osalta lopullinen ja laskutettava henkilömäärän varmistus 4 vrk ennen.

Ohjelmien osalta lopullinen henkilömäärän varmistus 4 vrk ennen, laskutus +-10%.

Peruutusehdot: Jos koko varaus peruutetaan alle 4 vrk varatusta ajankohdasta, laskutamme 20 % ohjelman hinnasta.